Radius College

Nadat ik klaar was met Tessenderlandt ben ik door gaan studeren op het Radius College in Breda. Ik ben in gestroomd in een schakelklas niveau 3/4. Dit schakeljaar heb ik een jaar gevolgd. Daarna ben ik door gestroomd naar niveau 4.

Tijdens het jaar in de schakelklas heb ik een aantal praktijk simulaties gehad. Tijdens de praktijk simulatie kreeg je een casus die je zo goed mogelijk moest uitvoeren. Een van de opdrachten was het schrijven van een beheershandleiding om een client computer te onderhouden.

In leerjaar twee (nadat ik door gestroomd was naar niveau 4) ben ik het eerste half jaar aan de slag gegaan met twee projecten. Het eerste project was om een netwerk op te tuigen. In het netwerk moest een server aanwezig zijn waar de profielen van de gebruikers naar toe werden opgeslagen.

In het tweede gedeelte van het project moesten de twee netwerken van de bedrijven samen gevoegd worden tot een groot netwerk. Daarbij mocht ik gebruik maken van een oude rek server en een SAN. Tijdens het tweede gedeelte van het project heb ik gewerkt met ESXi van VMware.

Na een half jaar ging ik op stage. Ik heb mijn stage gelopen op het Stedelijk Gymnasium in Breda. Omdat ik goed presteerde op stage, kon ik de opleiding versneld doorlopen. Mijn examen vond plaats tijdens stage.