P2 – Helpdesk

Project 2 gaat over een systeembeheerder op een basisschool die moet iedere dag op de gang zitten werken omdat hij geen eigen kamer heeft in het gebouw. Hij krijgt iedere dag veel vragen van de leerkrachten en leerlingen die dingen niet kunnen vinden of niet weten. Zijn bureau bevindt zich vlak voor de gym zalen daarom moet hij iedere dag zijn spullen opruimen omdat de gymzalen buiten de schooltijden ook gebruikt wordt. De school heeft nu begrotingsgeld gehad voor een kamer voor de systeembeheerder. hij heeft een idee. Hij wil een soort helpdesk inrichten voor de klanten die hij elke dag krijgt. Hij wist dat op Tessenderlandt een ICT leerroute is. Daarom heeft hij nu contact opgenomen met de directie van Tessenderlandt. Om te vragen of de leerlingen van de ICT leerroute een plan voor de helpdesk wil maken.

Hier ziet u een overzicht van de documenten die ik heb gemaakt voor Dhr. Oomen

 • Samenwerkingscontract
 • Beeldvorming
 • Agenda
 • Werkbezoek Concepts ICT
 • Document 1 – Algemene achtergrondinformatie over een helpdesk
 • Document 2 – Interview met de systeembeheerder van je oude basisschool.
 • Document 3 – Klachteninventarisatielijst
 • Document 4 – Klachtenregistratieformulier
 • Document 5 – Telefonische klachtenafhandeling
 • Document 6 – Inrichting werkplek (Visio tekening)
 • Document 7 – Financiële verantwoording van de inrichting
 • Document 8 – inrichten gereedschap koffer (kader opdracht VALT AF!!)
 • Document 9 – Eindrapportage/advies over de inrichting van de helpdeskvoorziening
 • Document 10 – Presentatie eindadvies
 • Eindverslag